Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 04 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 04/2017 ÁN LỆ TRONG HỆ THỐNG NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Nga
 
S. 35 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 35/2018 Ý CHÍ VÀ TỰ DO Ý CHÍ TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Hồng Trinh
 
S. 01 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2017 BÀN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Quỳnh Trang
 
S. 02 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 02/2017 BÀN VỀ KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TRONG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đặng Công Cường
 
S. 03 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 03/2017 BÀN VỀ MỘT SỐ HỌC THUYẾT VÀ BẢN CHẤT PHÁP LÝ CỦA BẢO LƯU ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Đỗ Quý Hoàng
 
S. 37 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 37/2018 BÀN VỀ VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VỤ VIỆC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI Tóm tắt   PDF
Mai Xuân Hợi
 
S. 36 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 36/2018 BÌNH LUẬN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thùy Trang
 
S. 35 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 35/2018 BÌNH LUẬN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CĂN CỨ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Vân Anh
 
S. 04 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 04/2017 BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG VIỆC XÂY DỰNG “TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ” Tóm tắt   PDF
Trần Văn Hải
 
S. 01 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2018 BẢO HỘ SÁNG CHẾ PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH BẰNG THẢO DƯỢC THEO PHÁP LUẬT ẤN ĐỘ - KINH NGHIỆM ĐỂ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Diện, Vũ Thị Hương
 
S. 02 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 02/2017 BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO PHÁP LUẬT TRUNG QUỐC – MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Vũ Hường
 
S. 35 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 35/2018 CÁC HÌNH THỨC THỂ HIỆN HÌNH SỰ HÓA TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 Tóm tắt   PDF
Dương Thị Hồng Thuận
 
S. 01 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2018 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ Tóm tắt   PDF
Đặng Trần Thanh Ngọc
 
S. 38 (2019): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 38/2019 CÁC ĐIỀU KHOẢN LINH HOẠT CỦA HIỆP ĐỊNH TRIPS VỚI VIỆC TIẾP CẬN DƯỢC PHẨM VÌ SỨC KHỎE CỘNG - KHUYẾN NGHỊ CÁCH THỨC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Diện
 
S. 02 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 02/2017 CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Triển
 
S. 04 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 04/2017 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Văn Duy
 
S. 03 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 03/2017 HÒA GIẢI TRANH CHẤP DÂN SỰ Ở CƠ SỞ - TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt   PDF
Phan Vĩnh Tuấn Anh
 
S. 01 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2018 HẠN CHẾ TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hăng
 
S. 03 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 03/2017 HOÀN THIỆN KHÁI NIỆM NHÃN HIỆU TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2009 DƯỚI GÓC ĐỘ LUẬT SO SÁNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Tùng
 
S. 01 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2017 HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Mai Thị Diệu Thúy
 
S. 37 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 37/2018 HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phương Thảo, Huỳnh Quang Thuận
 
S. 01 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2018 HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN TẠI VIỆT NAM–THỰC TIỄN TẠI TRẠI GIAM BÌNH ĐIỀN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt   PDF
Lý Nam Hải
 
S. 37 (2018): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 37/2018 KHOẢNG TRỐNG PHÁP LUẬT VÀ MÂU THUẪN GIỮA NHIỆM VỤ BẢO VỆ PHÁP LUẬT VÀ BẢO VỆ CÔNG LÝ CỦA TÒA ÁN Tóm tắt   PDF
Trần Công Dũng
 
S. 02 (2017): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 02/2017 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hạnh
 
S. 38 (2019): Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 38/2019 KINH NGHIỆM TỪ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TỈNH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Huỳnh Huyện
 
1 - 25 trong số 100 mục 1 2 3 4 > >>